Javna nabava

DATA LINK d.o.o.
Blajburških žrtava 16, 43000 Bjelovar

Telefon: +385 (0)43 211 111

Fax: +385 (0)43 211 100

Mail: info@datal.com

VIŠE

Javna nabava


 

NABAVA BR. 7

Poduzeće DATA LINK d.o.o. objavljuje obavijest o nabavi. Nabava se realizira u sklopu projekta „Povećanje produktivnosti poduzeća DATA LINK d.o.o. uvođenjem inovativne tehnologije proizvodnje led rasvjetnih tijela“ sufinanciranog iz europskog fonda za regionalni razvoj. Predmet nabave je oprema za liniju za robotiziranu proizvodnju kompaktnih led rasvjetnih tijela i oprema za liniju za proizvodnju elektroničkih sklopova. Rok za dostavu ponuda je 21.08.2015. do 10:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje je besplatno.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:

ODLUKA O ODABIRU (GRUPA IV)

Na temelju točke 5.8. Dokumentacije za nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave s ciljem dodjele ugovora za nabavu opreme za liniju za robotiziranu proizvodnju kompaktnih LED rasvjetnih tijela i nabavu opreme za liniju za proizvodnju elektroničkih sklopova, poduzeće Data Link d.o.o. objavljuje Odluku o odabiru za grupu IV u okviru nabave br. 7.

DOKUMENTACIJA:

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE (GRUPA I, II i III)

Na temelju točke 5.8. Dokumentacije za nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave s ciljem dodjele ugovora za nabavu opreme za liniju za robotiziranu proizvodnju kompaktnih LED rasvjetnih tijela i nabavu opreme za liniju za proizvodnju elektroničkih sklopova, poduzeće Data Link d.o.o. objavljuje Obavijest o poništenju postupka javne nabave za grupe I, II i III u okviru nabave br. 7.

DOKUMENTACIJA:

NABAVA BR.6.

Poduzeće Data Link d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi. Nabava se realizira u sklopu projekta „Povećanje produktivnosti poduzeća Data Link d.o.o. uvođenjem inovativne tehnologije proizvodnje LED rasvjetnih tijela“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Predmet nabave je laboratorijska oprema za ispitivanje kvalitete i testiranje prototipnih ili serijskih proizvedenih LED rasvjetnih tijela i modula te suhi kabinet. Rok za dostavu ponuda je 07.08.2015. do 11:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje je besplatno.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

ODLUKA O ODABIRU (GRUPA I, GRUPA II, GRUPA III i GRUPA IV)

Na temelju točke 5.8. Dokumentacije za nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave s ciljem dodjele ugovora za nabavu laboratorijske opreme za ispitivanje kvalitete i testiranje prototipnih ili serijskih proizvedenih LED rasvjetnih tijela i modula te suhog kabineta, poduzeće Data Link d.o.o. objavljuje Odluku o odabiru za nabavu br. 6.

DOKUMENTACIJA:

PRVA OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Sukladno točki 1.4. Dokumentacije za nadmetanje poduzeće Data Link d.o.o. objavljuje Prvu obavijest o izmjenama i dopunama Dokumentacije za nadmetanje. Naručitelj također produljuje i rok za dostavu ponuda i novi rok za dostavu ponuda je 14.08.2015. do 11:00 sati.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE

DRUGA OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Sukladno točki 1.4. Dokumentacije za nadmetanje poduzeće Data Link d.o.o. objavljuje Drugu obavijest o izmjenama i dopunama Dokumentacije za nadmetanje. Rok za dostavu ponuda ostaje nepromijenjen i glasi 14.08.2015. do 11:00 sati.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE

NABAVA Br. 5a

Poduzeće Data Link d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi. Nabava se realizira u sklopu projekta „Povećanje produktivnosti poduzeća Data Link d.o.o. uvođenjem inovativne tehnologije proizvodnje LED rasvjetnih tijela“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Predmet nabave su oprema i uređaji za proizvodnju LED rasvjetnih tijela, a predmet nabave je podijeljen u dvije grupe kako je navedeno u Dokumentaciji za nadmetanje. Rok za dostavu ponuda je 20.07.2015. do 11:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje je besplatno.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

ODLUKA O ODABIRU (GRUPA I i GRUPA II)

Na temelju točke 5.9. Dokumentacije za nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave s ciljem dodjele ugovora za nabavu opreme i uređaja za proizvodnju LED rasvjetnih tijela, poduzeće Data Link d.o.o. objavljuje Odluku o odabiru za nabavu br. 5a.

NABAVA BR. 5

Poduzeće DATA LINK d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi. Nabava se realizira u sklopu projekta „Povećanje produktivnosti poduzeća Data Link d.o.o. uvođenjem inovativne tehnologije proizvodnje LED rasvjetnih tijela“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Predmet nabave su oprema i uređaji za proizvodnju LED rasvjetnih tijela, a predmet nabave je podijeljen u tri grupe kako je navedeno u Dokumentaciji za nadmetanje. Rok za dostavu ponuda je 27.04.2015. do 11:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Preuzimanje dokumentacije za nadmetanje je besplatno.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE

Prva obavijest o izmjenama i dopunama natječajne dokumentacije

Sukladno točki 1.4. Dokumentacije za nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave s ciljem dodjele ugovora za nabavu opreme i uređaja za proizvodnju LED rasvjetnih tijela, poduzeće Data Link d.o.o. objavljuje Prvu obavijest o izmjenama i dopunama Dokumentacije za nadmetanje.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE

Druga obavijest o izmjenama i dopunama natječajne dokumentacije - produženje roka za dostavu ponuda

Sukladno točki 1.4. Dokumentacije za nadmetanje, rok za dostavu ponuda se produžava i novi rok za dostavu ponuda je 05.05.2015. do 11:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu.

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE

ZAPISNIK SA SASTANKA ZA PROCJENU PONUDA

Sukladno točki 5.8. Dokumentacije za nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave s ciljem dodjele ugovora za nabavu opreme i uređaja za proizvodnju LED rasvjetnih tijela Poduzeće Data Link d.o.o. objavljuje Zapisnik sa sastanka za procjenu ponuda.

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA GRUPU 2 i GRUPU 3

Na temelju točke 5.13. Dokumentacije za nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave s ciljem dodjele ugovora za nabavu opreme i uređaja za proizvodnju LED rasvjetnih tijela, poduzeće Data Link d.o.o. objavljuje Obavijest o otkazivanju postupka nabave za grupe 2 i 3.

ODLUKA O ODABIRU ZA GRUPU 1

Na temelju točke 5.9. Dokumentacije za nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave s ciljem dodjele ugovora za nabavu opreme i uređaja za proizvodnju LED rasvjetnih tijela, poduzeće Data Link d.o.o. objavljuje Odluku o odabiru za grupu 1.

OBAVIJEST O NEPRIHVAĆANJU ZA GRUPE 2 i 3

Na temelju točke 5.9. Dokumentacije za nadmetanje za otvoreni postupak javne nabave s ciljem dodjele ugovora za nabavu opreme i uređaja za proizvodnju LED rasvjetnih tijela, poduzeće Data Link d.o.o. objavljuje Obavijest o neprihvaćanju za grupe 2 i 3.

Nabava BR.4

Poduzeće DATA LINK d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi. Nabava se realizira u sklopu projekta „Povećanje produktivnosti poduzeća DATA LINK d.o.o. uvođenjem inovativne tehnologije proizvodnje LED rasvjetnih tijela“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Predmet nabave su oprema i uređaji za proizvodnju LED rasvjetnih tijela (automatski šablonski printeri i automatski uređaji za montažu SMD komponenti). Rok za dostavu ponuda je 27.10.2014. do 11:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Preuzimanje natječajne dokumentacije je besplatno.

Natječajna dokumentacija za preuzimanje

Odgovori na pitanja zainteresitranih ponuditelja

Poduzeće DATA LINK d.o.o. objavljuje objavljuje Odgovore na pitanja zainteresiranih ponuditelja koja su dostavljena u roku tj. najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za predaju ponuda.

Prva obavijest o izmjenama i dopunama natječajne dokumentacije

Poduzeće Data Link d.o.o. objavljuje Prvu obavijest o izmjenama i dopunama natječajne dokumentacije. Obzirom da je Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenjao natječajnu dokumentaciju, sukladno točki 1.4. Natječajne dokumentacije rok za dostavu ponuda je produljen i novi rok za dostavu ponuda je 31.10.2014. do 11:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu.

Obavijest o produženju roka za dostavu ponuda

Sukladno točki 1.4. Natječajne dokumentacije, rok za dostavu ponuda je produžen i novi rok za dostavu ponuda je 14.11.2014. do 11:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu.

Odluka o odabiru

Na temelju točke 5.9. Natječajne dokumentacije za otvoreni postupak javne nabave s ciljem dodjele ugovora za nabavu opreme i uređaja za proizvodnju LED rasvjetnih tijela, poduzeće Data Link d.o.o. objavljuje Odluku o odabiru.

 
Ulaganje u budućnost