U drugoj fazi IRI projekta, takozvanom Eksperimentalnom razvoju, napravljene su planom predviđene aktivnosti ispitivanje električnih karakteristika te EMC (TRL5-6)

Sastavljenje protueksplozijskih svjetljki podvrgnuto je kompletnoj proceduri ispitivanja električnih karakteriska i to testovi elektromagnetske kompa bilnosti  (EMC) koji uključuju LVD testove, te vođene i zračene smetnje. Inicijalni ili pre-compliance testovi vođenih smetnji rađeni su u našoj firmi pri čemu su sve karakteristike bile unutar zadanih normi. Nakon toga vršena su ispitivanja u Instiutu Rade Končar gdje su mjerene i zračene smetnje u specijalnoj komori koju posjeduje Institut. Sva mjerenja su prošla bez odstupanja od zadanih preporuka i pokazala su da je proizvod sukladan svim traženim normama.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost DATA LINK d.o.o.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Šifra projekta: KK.01.2.1.02.0180
Naziv poziva: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga proizašlih iz istraživačko-razvojnih aktivnosti – faza II

Početak provedbe: 17.08.2020.
Kraj provedbe: 17.08.2023.
Trajanje provedbe (mjeseci): 36
Ukupno prihvatljivi troškovi (kn): 5.815.702,08 kn
Ukupne potpore (kn): 3.891.523,69 kn

Kontakt osobe za više informacija su Darko Crha (tehnička pitanja) i Rinalda Petani Pažin (ostala pitanja) koje možete kontaktirati putem kontakt obrasca ili telefonom iz rubrike Kontakt.

Dodatne informacije o sredstvima mogu se dobiti na stranicama Strukturnih fondova (www.struktrunnifondovi.hr ) i Operativnog programa Konkurentnost i kohezija

IRI Razvojni projekt - modularni reflektor otporan na eksploziju, faza eksperimentalnog razvoja