Javna nabava

DATA LINK d.o.o.
Blajburških žrtava 16, 43000 Bjelovar

Telefon: +385 (0)43 211 111

Fax: +385 (0)43 211 100

Mail: info@datal.com

VIŠE

Robotske linije

RCM3 - Robotizirani uređaj za čišćenje

engl. Robotic Cleaning Machine  Robotska linija HPDI EPCOS

Robotska linija za čišćenje piezo aktuatora od ostataka silikonske mase iz predhodnih proizvodnih procesa. Uređaj je izveden s dva SCARA robota i jednim jednoosnim robotom koji zbog veće učinkovitosti uređaja, simultano vrše operacije skidanja ostataka silikonske mase. Osim čišćenja uređaj vrši optičku inspekciju električnih izvoda (pinova) te geometriju i poziciju kapton izolacije. U slučaju greške robot odlaže aktuator odgovarajuće binove radi otklanjanja nedostataka i ponovnog kasnijeg procesiranja.
U ovoj koncepciji sustava za čišćenje SCARA roboti u potpunosti oponašaju, u praksi provjereni, ručni postupak čišćenja piezo aktuatora. Sustav je moguće programirati da radi sve operacije koje rade radnici u ručnom postupku uključujući i slijed operacija čišćenja. Robotska linija za čišćenje bazirana je na softverskoj platformi LabVIEW

RAOI-1 Robotizirani uređaj za optičku inspekciju

engl. Robotic Automated Optical Inspection       Robotska linija PUMA EPCOS

Robotski uređaj za optičku inspekciju piezo aktuatora u potpunosti zamjenjuje ljudski rad i vrši optičku inspekciju te sortiranje aktuatora u ovisnosti o izmjerenim podacima. Sustav je izveden sa SCARA robotom koji vrši svu potrebnu manipulaciju s proizvodima.
Osim posluživanja AOI sustava na uređaju su predviđene i dodatne funkcije kao što su printer za ispisivanje DMC koda i kamera za prepoznavanje boje keramike i orijentaciju pinova. Na uređaju je implementirana i stanica za čišćenje aktuatora prije ispisivanja DMC koda.
Sustav ima vrlo fleksibilan pristup u programiranju odnosno unošenju svih potrebnih radnih operacija. Svi radni parametri su pohranjeni u parametarskim datotekama na disku, a određeni postupak mjerenja se jednostavno poziva prije pokretanja stroja. Robotizirani uređaj za optičku inspekciju baziran je na softverskoj platformi LabVIEW

AMU Uređaj za automatizirano mjerenje i sortiranje varistora

Uređaj za automatizirano mjerenje i sortiranje varistora baziran je na softverskoj platformi LabVIEW, što jamči visoku kvalitetu, stabilnost i mogućnost lagane nadogradnje sustava. Osnovu sustava za automatsko mjerenje čini SCARA robot, koji vrši manipulaciju s komponentama pomoću vakuumskih hvataljki (nozzle). Robot uzima SMD varistore iz dodavača (feeder) te ih stavlja na jedno od dva mjerna mjesta. Na svakoj komponenti se može vršiti i do 30 mjerenja. Po završenom mjerenju SCARA robot razvrstava komponente u pripadajuće odjeljke (bin).

Proces mjerenja odvija se u slijedećim sekvencama:

  1. Uzimanje po dvije komponente sa dodavača
  2. Stavljanje komponenti u dvije mjerne stanice
  3. Mjerenje komponenti prema utvrđenom protokolu.
  4. Razvrstavanje komponenti u odgovarajuće odjeljke.

Uređaj je potpuno softverski upravljiv i prilagodljiv svakom specifičnom zahtjevu korisnika. Softverske funkcije u potpunosti se prilagođavaju zahtjevima korisnika. Opisani koncept je generički tako da omogućuje i naknadne dogradnje pojedinih funkcija u okvirima osnovne namjene uređaja.

 
Ulaganje u budućnost